Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö:
Järjestyksen ABC
Y-2998098-9
Merja Huuhka
041 317 6360
jarjestyksenabc@gmail.com

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi ja palveluiden kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sosiaalisessa mediassa tunnukset/profiilit ja tilattuihin palveluihin ja niiden muutoksiin liittyvät tiedot.

Rekisterin tiedot saadaan verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Poikkeuksena asiakkaan kanssa sovitusti jaettavat tiedot, esimerkiksi järjestettävien kohteiden kuvat.

Rekisterin tiedot suojataan asianmukaisesti ja rekisterinpitäjällä on ainoa käyttöoikeus tietoihin. Rekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin on asianmukaista.

Järjestyksen ABC laskuttaa OP Kevytyrittäjä-palvelun kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnöt tietojen tarkastukseen ja oikaisuun osoitetaan rekisterin pitäjälle.

Luotu 20.9.2019